Life begins where the comfortzone ends.

Een uitspraak van Neale Donald Walsch. Als we buiten onze gebaande paden treden, zijn we in staat nieuwe paden aan te leggen. Het lijkt een open deur, maar soms staat die deur op een kier. Alles wat buiten ons vertrouwde gezichtsveld ligt, lijkt aanvankelijk onbekend en soms zelfs beangstigend. Elke nieuwe rol, op het toneel, maar ook in het dagelijks leven, vraagt om het lef en ook het plezier de nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik geef mijzelf dagelijks die opdracht, maar geef ook anderen het podium, om die uitdaging aan te durven gaan.

Welkom op mijn website.